גישה פדגוגית

הגישה הפדגוגית מורכבת משתי תפיסות לימודיות מרכזיות. הראשונה היא CSCL והשנייה אנדרוגוגיה- למידת מבוגרים.

                                                                                                                           - CSCL computer supported collaborative learning 

CSCL - עוסקת בקידום למידה שיתופית נתמכת מחשב. התפיסה שואבת מההתפתחות הטכנולוגית של האינטרנט וטכנולוגיות שיתופיות המאפשרות למשתמשים לקיים קשרים ותקשורות יעילה וכן ליצור ידע בצורה שיתופית. תפיסה זו התפתחה מאוד בשנים האחרונות עם התפתחות טכנולוגיות של "מחשוב ענן" ו ה WEB 2.0.
הבסיס התיאורטי- פדגוגי לתפיסה נעוץ ב
סוציו- קונסטרוקטיבזם העוסק באופן בו אנשים יוצרים ומבנים ידע והטוען כי ידע כזה נוצר באופן שיתופי וכי אפשר אפילו לדבר על "קוגניציה שיתופית" או מבוזרת. לפי הגישה הזו הידע מובנה מתוך השיח והעיבוד הקבוצתי המשותף ולחברים שונים בקבוצה "תפקיד" שונה בתהליך איסוף, עיבוד ועיצוב הידע הקבוצתי. 

אנדרגוגיה-                                                                                                                                                                                          

אנדרגוגיהעוסקת במאפיינים השונים באופן בו מבוגרים לומדים בהשוואה לילדים (פדגוגיה). התיאוריה סוברת כי למבוגר הלומד צרכים, יכולות, הקשרים ומוטיבציות שונות משל ילד. ויצירת תהליך למידה אפקטיבי המיועד למבוגרים צריכה להתייחס למאפיינים אלו.

מתוך תפיסות אלו אנו גוזרים מספר עקרונות מרכזיים אותם אנו רוצים ליישם בפרויקט:

CSCL
 • הידע הינו מבוזר בין חברי הקהילה.
 • לחברי קהילה שונים יש תפקידים שונים ותרומה ייחודית ביצירת הידע הקבוצתי.
 • הבניית הידע, פיתוחו והגעה לתובנות חדשות היא נגזרת של השיח הקבוצתי ועיבוד הידע בתוכו.
 • ניתן להשפיע על עיצוב הידע דרך הפלטפורמות הטכנולוגיות והתבניות בתוכן מתנהל השיח.
 • שיתופיות וקהילתיות יוצרת מוטיבציה של החברים להשתתף ולתרום.
 • ניתן להשתמש בכלים הטכנולוגיים כדי להציף ידע א-פורמאלי ולהבנות תהליכי למידה לא מובנים.
אנדרוגוגיה
 • המבוגר הלומד לחוץ בזמן. התשובות צריכות להגיע בזמן אמת ובהקשר של בעיות אמיתיות.
 • המבוגר הלומד מוכוון משימה. למידה אפקטיבית מתרחשת אל מול צורך ספציפי. 
 • למבוגר הלומד יש ניסיון וידע קודם. ניתן לנצל ידע זה לטובת הקהילה.
 • למבוגרים ישנם סגנונות למידה שונים- גיוון המדיה ואפיקי הלמידה יכול להועיל לאנשים שונים.
נוסף על עקרונות אלו ישנם עוד שני עקרונות בהם אנו מאמינים ורוצים לעשות שימוש ביישום הפרויקט:
 • למידה אותנטית- התנסות פעילה בעקרונות ובנושאים אותם אנו לומדים. התנסות בלמידה נידת ושיתופית- אנו מאמינים כי ללמידה אותנטית (למידה אותה מבצע הלומד על עצמו ועל הסיטואציות בחייו בהן הוא נמצא) יש עוצמה גדולה מאוד וכי קשה לבצע למידה מעמיקה של נושא כמו למידה ניידת ללא התנסות אמיתית בגוף ראשון בלמידה כזו. זוהי אחת הסיבות בגללן בחרנו לבצע את הפרויקט על קהילת המגמה.
 • סביבת למידה ממוקדת קהילה- אנו מאמינים כי לקהילה ולהקשר החברתי בו מתבצעת הלמידה יש חשיבות גדולה באופן בו הלמידה נתפסת, הידע מובנה ומתעצבים דפוסי השתתפות חיוביים ותורמים. זו אחת הסיבות בגללן בחרנו ליצור סביבה בה יש אינטראקציה חברתית משמעותי והמתבצעת בתוך קהילה קיימת בעלת תודעה קבוצתית מפותחת. מעבר לכך, לתפיסתנו, השימוש בוידאו מאגבר את המוטיבים האישיים והחברתיים של הידע הנוצר.קישורים


ביבליוגרפיה

Stahl, G., Koschmann, T., & Suthers, D. (2006). Computer-supported collaborative learning: An historical perspective. In R. K. Sawyer (Ed.), Cambridge handbook of the learning sciences (pp. 406-427). Cambridge, UK: Cambridge University Press.Comments