פרויקטים


מציג 6 פריטים
שם הפרויקטתאור / סיסמהחברי צוותאתרמצב
מיין 
 
מיין 
 
מיין 
 
מיין 
 
מיין 
 
שם הפרויקטתאור / סיסמהחברי צוותאתרמצב
UnVeil  משחק חברתי המאפשר היכרות לעומק בני http://sites.edtech.haifa.ac.il/unveil/ סויים 
QRG-Quick Response Game משחק הרפתקה לימודי בזמן אמת  ראניה, חאלד, דרור, אשר http://sites.edtech.haifa.ac.il/qrg/ סויים 
PQPA מאגר מושגים שיתופי מבוסס וידאו ללמידה ניידת לורן,ניצן,ניר,איילה http://sites.edtech.haifa.ac.il/pqpa/ סויים 
Biophone יצירת סביבת למידה ניידת שיתופית לעבודת ביוטופ חלי כהן, פרח דימרמן, אורית מוגילבסקי אתר Biophone סויים 
museum mobile learninig יצירת סביבה לימודית ניידת במוזיאון  אנסאר, היבה , חיסן  museum mobile learninig סויים 
Math In The Pocket למידת מתמטיקה בדור החכם הנד נסאר ו ראמי אגבאריה http://sites.edtech.haifa.ac.il/mathmatics-in-the-pocket/ סויים 
מציג 6 פריטים
Comments