מפגש 09: סדנת עיצוב - בהנחיית דניאל ספיקול 4/5/2011

פעילויות

למידה ניידת - מפגש 9

המצגת של דניאל:


דפי עבודה - D*TELL (כתבנית מסמך)


האתר של עבודת הדוקטורט של דניאל, כולל כמה מאמרים המתארים את ה- D*TELL toolkit


סרטונים של הפרויקטים של דניאל:

treasure hunt


treasure hunt - mlearn2go version


maths


Science Lets GO