מפגש 07: פיתוח 6/4/2011

פעילויות

למידה ניידת - מפגש 7מטלות

  • עדכנו את אתר הפרויקט שלכם כדי שיכלול את תוצרי עבודתכם בשבועות האחרונים, והזמינו את תלמידי הקורס לתת לכם משוב.
  • בקרו באתרי הקבוצות האחרות והעירו הערות על עבודתם. 
  • הגדירו תוכנית עבודה לפרויקט שלכם: מנו את המשימות, קבעו תאריכים, חלקו את העבודה.