מפגש 05: תרחיש עיצוב 23/3/2011

פעילויות

למידה ניידת - מפגש 5


קריאה


Herrington, A.; Herrington, J. & Mantei, J. (2009), Design principles for mobile learning in 'New technologies, new pedagogies: Mobile learning in higher education' , Faculty of Education, University of Wollongong, pp. 129-138 http://ro.uow.edu.au/edupapers/88/

DiGiano, C.; Yarnall, L.; Patton, C.; Roschelle, J.; Tatar, D. G. & Manley, M. (2002), Collaboration Design Patterns: Conceptual Tools for Planning for The Wireless Classroom, in 'Proceedings IEEE International Workshop on Wireless and Mobile Technologies in Education' , IEEE Computer Society, Washington, DC, USA , pp. 39-47. http://ctl.sri.com/publications/downloads/DiGianoWMTE.pdf

דיון


מטלות

השתמשו בכלים לציור קומיקספרזי, או כל כלי אחר וצרו לוח-סיפור ואב-טיפוס נייר לפתרון שלכם. 
מנו עקרונות עיצוב ותבניות עיצוב אשר ישמשו אתכם בפיתוח הפתרון שלכם.
  • מפו את העקרונות  \ תבניות הנובעות מהגישה הפדגוגית שבחרתם, בהתייחס לאתגר ולהקשר.
  • ציינו אילו עקרונות  \ תבניות עולים מתוך השוואת מקרי החקר.
  • מנו את ההתאמות שתצתרכו לערוך בהתייחס למאפייני האתגר וההקשר שלכם.