מפגש 04: מקרי חקר 16/3/2011

פעילויות

למידה ניידת - מפגש 4קריאה

כל קבוצה תמצא 2-3 מאמרים המתארים מקרי חקר רלוונטיים לפרויקט שלה, תשתף תקציר שלהם בקבוצת הדיון, ותציג אחד במפגש.

דיון


מטלות

מצאו במקורות 3-4 דוגמאות (או במקורות אחרים) של יוזמות טכנו-פדגוגיות המתייחסות לאתגרים דומים או הקשר דומה. מה ניתן ללמוד מהם?
מהם קווי הדמיון לאתגר ולהקשר שלכם?

  • מה "עבד" ומה אתם יכולים להשליך מכך למקרה שלכם?
  • מה "לא עבד" ומה אתם יכולים להשליך מכך למקרה שלכם?
  • מה "עבד" ולא הייתם רוצים לאמץ - ולמה?
השתמשו בתבנית נרטיב עיצובי כדי להכין הצגה מפורטת של אחת מהמקרים שסקרתם.