מפגש 03: גישה פדגוגית, מקרי חקר 09/3/2011

פעילויות

תארו את הגישה הפדגוגית שאתם מתבססים עליה, תוך ציטוט מקורות.
 • כיצד הגישה הפדגוגית מתייחסת לאתגר ולהקשר?
 • אילו ערכים ומטרות-על היא מבטאת?
 • מה הדרישות שהיא מציבה לפתרון?
 • מה השאלות שהיא מעלה?
חפשו במקורות דוגמאות של יוזמות טכנו-פדגוגיות המתייחסות לאתגרים דומים או הקשר דומה. מה ניתן ללמוד מהם?
 • מהם קווי הדמיון לאתגר ולהקשר שלכם?
 • מה "עבד" ומה אתם יכולים להשליך מכך למקרה שלכם?
 • מה "לא עבד" ומה אתם יכולים להשליך מכך למקרה שלכם?
 • מה "עבד" ולא הייתם רוצים לאמץ - ולמה?
 • השתמשו בתבנית זו כדי לזהות ולתאר תבניות עיצוב מתוך מקרי החקר. 

קריאה

Tamminen, S.; Oulasvirta, A.; Toiskallio, K. & Kankainen, A. (2004), 'Understanding mobile contexts', Personal Ubiquitous Comput. 8 , 135--143 http://www.cs.helsinki.fi/u/oulasvir/scipubs/UMC_Puc2004_Oulasvirta.pdf

קריאה נוספת (לא חובה)

שקפים של נייל ווינטרס - Context & context‐awareness I, ומאמרים שהוא מפנה אליהם.

דיון


מטלות

 • ערכו תצפיות אטנוגרפיות בסביבת הפעולה שלכם. תעדו אותן בעזרת צילומים ויומן. עדכנו את פרק ההקשר באתר שלכם בהתאם.
 • העלו רעיונות ראשוניים לפרק הגישה הפדגוגית.
 • חפשו במאמרים ובמשאבים מקרי חקר רלוונטיים לפרויקט שלכם. רישמו את המועמדים בדף מקרי החקר של האתר שלכם.