מפגש 11: תחילת הפעלה - דו"ח מצב ואסטרטגיית הערכה 18/5/2011 (מצפור)

פעילויות

למידה ניידת - מפגש 11מטלות

בשבוע שעבר התבקשתם לציין בראשי פרקים בדף ההערכה של אתר הפרויקט שלכם כיצד אתם מתכננים להעריך את הפרויקט שלכם ולהוסיף דף "תוכנית עבודה" לאתר הפרויקט, בו תפרטו כיצד אתם מתכוונים להפעיל את הניסוי שלכם ולהעריך אותו. השבוע תציגו את מצב הפרויקט שלכם, תוכנית העבודה שלכם ואסטרטגיית ההערכה. לצורך כך, אתם מתבקשים להוסיף שלושה שקפים למצגת המשותפת.