מפגש 10: לקראת הפעלה 11/5/2011 (חדר 207)

פעילויות


קריאה


דיון

האם וכיצד עזרו לכם דפי העבודה בפיתוח הפרויקט שלכם?
אם השתמשתם בתבנית ויצרתם מסמך חדש לצורך ניתוח ועיצוב הפרויקט שלכם, אנא הוסיפו קישור למסמך זה. 

מטלות

סוף הסמסטר מתקרב! למעשה, נותרו לנו רק עוד שלושה מפגשי עבודה - לפני הצגת הפרויקטים ב- 1/6. ברור שלא תספיקו לגמור את הפרויקטים, כולל איסוף נתונים, הערכה וניתוח, עד ה- 15/6. אנחנו נצטרך להחליט על מועד מאוחר יותר להגשת הפרויקטים. אולם, חשוב שתגיעו להפעלה של הפרויקט לפני סוף הסמסטר.

בשלב זה חשוב לארגן את עבודתכם בצורה קפדנית כדי שתצליחו לממש את רעיונותיכם. כצעד ראשון - אתם מתבקשים:
  • לציין בראשי פרקים בדף ההערכה של אתר הפרויקט שלכם כיצד אתם מתכננים להעריך את הפרויקט שלכם.
  • להוסיף דף "תוכנית עבודה" לאתר הפרויקט, ובו תמלאו את הטבלה הבאה:
 שלבתאריכים הערות 
הפעלה  מתי (והיכן) תפעילו את הפעילות או המערכת שפיתחם?
איסוף נתונים אילו נתונים תאספו לצורך הערכת הפרויקט, ומתי הם יהיו מאוגדים בצורה שתאפשר את ניתוחם?
ניתוח מתי תסיימו לנתח את הנתונים?
הגשה מתי תסיימו את הפרויקט ותגישו אותו להערכה?