מפגש 01: הכרות 23/2/2011

ACU Mobile Learning

פעילויות


הכרת צורת הלמידה, סביבת הלמידה, ומבנה הקורס.

למידה ניידת - מפגש 1