הערכה‏ > ‏

מחוון

לרשותכם מחוון הערכה מפורט וטופס הערכה עצמית. ההערכה העצמית תהווה עד 30% מערך הציון.  

מחוון להערכה עצמית - קורס למידה ניידת 2011


מחוון הערכה - קורס למידה ניידת, סמסטר ב' 2011


Comments