הערכה

הציון שלכם ייקבע באופן הבא:


 רכיב

משקל 

 פירוט

נוכחות10
השתתפות 20השתתפות בדיונים בכיתה
השתתפות בדיונים מכוונים
סדנת עיצוב (פרויקט)40
     מחקר רקע
 
    תכנון ועיצוב      
    ניסוי      
    דיווח   
מאמרים10  
יומן למידה אישי20 

לרשותכם מחוון הערכה מפורט וטופס הערכה עצמית. ההערכה העצמית תהווה עד 30% מערך הציון.  

יש להגיש את הפרויקט ולמלא את שאלון ההערכה העצמית עד ה- 20 ליולי 2011.

הגשת הפרויקט תעשה דרך אתר הפרויקט, ע"י שליחת מייל למרצה המודיע שהפרויקט מוכן לבדיקה. מומלץ לפתוח את האתר לביקורת חיצונית לפני ההגשה:

  • פתחו את האתר לצפיה לכל העולם.
  • הוסיפו דף עם טופס משוב.
  • רישמו את הפרויקט באתר עבודות הסטודנטים: http://students.edtech.haifa.ac.il
  • הזמינו חברים / עמיתים לבקר, פרסמו את האתר ברשתות חברתיות / מקצועיות (http://shluvim.macam.ac.il, פייסבוק, linkedin).


ניתן להגיש עבודה סמינריונית בתיאום עם המרצה. ההערכה של העבודה הסמינריונית תהווה 50% מהציון הסופי של הקורס.

Comments