אתר הקורס: למידה ניידת

No mobile phonesאתר זה שימש את הקורס "למידה ניידת" בשנת הלימודים תשע"א במגמה לטכנולוגיות בחינוך, בחוג ללמידה הוראה והדרכה של אוניברסיטת חיפה. האתר מוגש לציבור כמשאב למידה פתוח. תוכלו למצוא כאן את תוכנית השיעורים, רשימת המאמרים והמשאבים השונים שהשתמשנו בהם, ועצות ותובנות ששיתפנו אחד את השני.

הקורס התבסס על גישה עיצובית, ובמרכזו - מיני-סטודיו לעיצוב, בו עבדו התלמידים בקבוצות על פרויקטי למידה ניידת שהם הגדירו. 

This site was used by the  "mobile learning" course in the academic year 2010-2011 at the Technologies in Education programme, the Dept. of Learning, Instruction and Teacher Education of the University of Haifa. The site is offered to the public as an open educational resource . You will find here the lesson plans, list of articles and resources we used, and tips and insights which we shared with each other.

The course was based on a design approach, and in its centre - a learning design mini-studio, in which students worked in teams on mobile learning projects which they conceived, planned, executed and researched.


למכשיר שבכיסי יש יותר כוח חישובי מלמחשב שאיתו כתבתי את עבודת המסטר שלי. הוא מספק לי גישה למגוון עצום של מקורות מידע, ומאפשר לי לתעד את חוויותי ולשתף בהם חברים בזמן אמת. מכשירים ניידים הם כיום הטכולוגיה הדיגיטלית הנפוצה ביותר: הם זמינים, מוכרים ואישיים. כמעט כל אדם ברחוב - מגיל 7 עד 70 - משתמש במכשיר נייד, אך לא נמצא "קורסים להכרת הטלפון". תכונות אלו מצביעות על הפוטנציאל האדיר של מכשירים ניידים כטכנולוגיה חינוכית. אולם המרחק מפוטנציאל למימוש רב. יתרה מזאת, לרוב נתפס המכשיר הנייד כהפרעה בסביבה החינוכית, כמתחרה במורה, איום לשליטה ואמצעי להעתקות.

בקורס זה נבחן בעין ביקורתית את ההבטחה, האיום והמכשלות לשימוש במכשירים ניידים כאמצאי ללימוד והוראה. הקורס יכלול סקירה של התיאוריות המובילות בתחום, ניתוח של מקרי חקר, התנסות מעשית ועיצוב פעיליות למידה.

דרכי העבודה בקורס, ציפיות, ודרישות

במרכזו של קורס זה יעמוד מיני-סטודיו לעיצוב. קבוצות תלמידים יעצבו פעילות חינוכית משולבת מכשירים ניידים, יממשו אותה, וינתחו את השפעותיה.