מושגים‏ > ‏

נרטיב עיצובי

נרטיב עיצובי מתאר סדרה של אירועים קריטיים במהלך ניסוי עיצובי. הנרטיב יכול להיות מסופר מנקודת מבטו של החוקר / מעצב או מנקודת מבטם של משתתפים בניסוי. נרטיב עיצובי משתמש בתצורה הלשונית של נרטיב כדי לייצג את המורכבות והעושר של החוויה העיצובית, תוך התאמתה לדרישות של שיח מדעי.

"Design narratives are accounts of critical events from a personal, phenomenological perspective. They focus on design in the sense of problem solving, describing a problem in the chosen domain, the actions taken to resolve it and their unfolding effects. They provide an account of the history and evolution of a design over time, including the research context, the tools and activities designed, and the results of users’ interactions with these. They portray the complete path leading to an educational innovation, not just its final form – including failed attempts and the modifications they espoused." (Mor, 2011)

מקורות
Mor, Y. (2011), Design Narratives: An Intuitive Scientific Form for Capturing Design Knowledge In Education, in 'Learning in the Technological Era 6th Chais Confernece' , Open University, Israel, pp. 57-63 http://www.telearn.org/open-archive/browse?resource=6255


Comments